Delapan Manfaat Puasa Rajab yang Jarang Diketahui


Bulan rajab merupakan salah satu bulan suci yang penuh dengan keberkahan.

Sebagai mana yang difirmankan Allah swt yang artinya.

“Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu ia menciptakan bumi dan langit, diantara bulan haram (bulan suci). Itulah agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiyaya diri kamu dalam bulan yang empat itu” (QS. At-taubah; ayat 36).

Bulan haram yang di maksud dalam firman di atas yaitu bulan rajab, bulan dzulqaidah, bulan dzulhijjah, dan bulan muharram.

Begitupun dengan yang telah di riwayatkan oleh bukhari dan muslim dari Abu bakrah ra dari Nabi Muhammad saw bersabda,

“Setahun itu ada dua belas bulan, di antaranya empat bulan haram, tiga bulan berurutan, lalu bulan dzulqaidah, bulan dzulhijjah, dan muharam serta bulan rajab yang terdapat di antara bulan jumadil awal dan bulan sya’ban”

Dinamakan bulan haram (mulia) ini karena ada dua hal.

Pertama, pada bulan ini diharamkan untuk berperang, terkecuali jika musuh yang memulai.

Kedua, sebagai penghormatan pada bulan ini

Dalam hal ini, jika ada sesuatu perbuatan tingkah laku yang d langgar seperti maksiat dan sebagainya, maka pada bulan ini dosanya lebih bobot lagi jika dibandingkan dengan bulan yang lainnya.

Oleh karenanya, Allah swt telah memperingatkan untuk hambanya untuk menjauhi perbuatan maksiat atau perbuatan yang dicela pada bulan yang empat ini.

Seperti firman Allah swt yang artinya “janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu”

Dalam firman Allah swt yang telah di jelaskan tadi, bahwasannya bulan-bulan yang empat ini sudah di tetapkan dalam ketentuannya.

Memperingati untuk hambanya pada bulan-bulan ini agar selalu meramaikan dalam ibadah atau ketaatan pada-Nya seraya bersyukur atas karunia yang telah di berikan kepada kita sebagai hambanya.

Manfaat dan Hikmah puasa di bulan Rajab

Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda,

“ketahuilah bahwasanya bulan rajab itu adalah bulan Allah”.

Mendapatkan Ridho Allah swt

Nabi saw bersabda, “barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa di bulan rajab dengan niat yang ikhlas, maka ia akan mendapatkan keridhoan Allah swt yang sangat besar”

Mendapatkan Pahala/Ibadah selama 5 tahun

Nabi saw bersabda, “barang siapa yang berpuasa di bulan rajab/27 rajab, maka akan mendapatkan pahala seperti kita melaksanakan ibadah selama 5 tahun berpuasa”

Mendapatkan Kemuliaan Allah SWT

Nabi saw bersabda, “barang siapa yang beribadah puasa di bulan rajab, maka akan mendapatkan kemuliaan yang besar disisi Allah swt”

Mendapatkan Pahala 900 Tahun Berpuasa

Nabi saw bersabda, “barang siapa yang berpuasa di bulan rajab. Per tanggal 1, 2, 3 maka akan mendapatkan pahala seperti ibadah selama 900 tahun”

Mendapatkan Istajab Doa
Nabi saw bersabda, “barang siapa yang berpuasa lima hari pertama di bulan rajab maka akan di kabulkan doanya”.

Ditutup Pintu Neraka

Nabi saw bersabda, “barang siapa yang berpuasa tujuh hari pertama di bulan rajab maka akan di tutup ketujuh pintu neraka dan di bukakan delapan pintu surge jika berpuasa tuju hari pertama di bulan rajab”.

Mendapatkan Ampunan Dosa yang Telah diperbuat

Nabi saw bersabda, “barang siapa yang berpuasa lima belas kali pertama di bulan rajab maka akan di ampuni semua dosa yang telah di perbuat dan di gantikan perbuatan dosa tersebut dengan amal sholeh/kebaikan.

Mendapatkan Berlipat Pahala

Nabi saw bersabda, “barang siapa menambah-nambah hari puasa di bulan rajab maka pahalanya akan di lipat gandakan oleh Allah swt”

Nabi Muhammad SAW bersabda juga ;

“Pada malam mi’raj, saya melihat sebuah sungai yang airnya lebih manis dari madu, lebih sejuk dari air batu, dan lebih wangi dari minyak harum”, kemudian saya bertanya pada Malaikat jibril a.s “wahai malaikat jibril, untuk siapakah sungai ini?” lalu malaikat jibril berkata, “ya rosulullah sungai ini adalah untuk orang-orang yang yang membacakan shalawat untuk engkau di bulan rajab”.

Dari sebuah riwayat (Tsauban) menyatakan.

“ketika kami berjalan bersama baginda Rasulullah SAW ke sebuah kubur, lalu rasulullah saw berhenti dan beliau menangis dengan amat sedih, kemudian beliau berdoa kepada Allah SWT. Kemudian saya bertanya kepada beliau,

“Ya Rasulullah mengapa engkau menangis? Dan beliau menjawab, “wahai Tsuban, mereka itu sedang di siksa di alam kuburnya, dan saya berdoa kepada Allah. Kemudian Allah SWT meringankan siksa atas mereka.

Lanjut kemudian beliau bersabda lagi,

“wahai tsuban, jika sekiranya mereka ini mau berpuasa satu dan beribadah satu malam saja di bulan rajab niscaya mereka tidak akan di siksa di dalam kubur”.

Kemudian tsuban bertanya, “ ya rasulullah, apakah dengan menjalankan ibadah puasa sunat di bulan rajab dan beribadah di bulan tersebut sudah mengelakan dari siksa kubur?”.

Rasulullah bersabda, “ wahai tsuban, demi Allah swt zat yang telah mengutus saya sebagai nabi, tiada seorang muslim lelaki dan perempuan yang berpuasa satu hari dan mengerjakan sholat malam sekali dalam satu bulan di bulan rajab dengan niat karena Allah, kecuali Allah mencatat baginya seperti berpuasa satu tahun dan mengerjakan sholat malam dalam satu tahun.”

Sabda Rasulullah lagi, “sesungguhnya bulan rajab ialah bulan Allah, sedangkan sya’ban ialah bulan aku dan bulan ramadhan adalah bulan umatku”.

“ semua manusia akan berada dalam keadaan lapar pada hari kiamat, kecuali para nabi, keluarga nabi dan orang-orang yang berpuasa di bulan rajab, Maka sesungguhnya mereka kenyang, dan tidak akan merasa lapar serta haus bagi mereka”.

Nah, itulah manfaat dan himah atau faedah puasa sunah di bulan rajab yang harus kamu tau, untuk menambah pengetahuan kita.

Dalam hal ini tentunya kita bukan saja mengharap paha dari amalan melaksanakan ibadah sunah dengan berpuasa di bulan rajab, namun lebih untuk mengharap ridho Allah swt serta menjalankan sunah Nabi Muhammad SAW.

Semoga kita semua senantiasa menjadi hamba yang selalu patuh terhadap perintahnya, menjaui larangannya, melaksanakan sunah nabi, dan termasuk kepada golongan orang-orang bersyukur kepada Allah.

Juga, dalam kesempatan kali ini saya turut mengingatkan kepada anda (pembaca) untuk mengamalkan amalan puasa serta ibadah puasa di bulan rajab, tidak hanya di bulan rajab saja tapi di bulan-bulan lainnya dengan kata lain Istiqamah.

Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna bagi sodara-sodara musim ku sekalian. Dengan diringi doa penutup dari artikel kali ini, “rabbanaa aatinaa fiddunyaa hasanah wafil aakhirati hasanah wakinaa adza bannaar”.